نمایش 1–8 از 29 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

پرده چاپی پانچ هازان کد C0397

280,000 تومان 240,000 تومان
پرده هازان(کتان) چاپی بصورت پانچ شده ارائه شده و دارای قابلیت نصب و شستشوی آسان بدون تغییر رنگ میباشد،همچین این محصول هنگام باز و بست روی چوب پرده به راحتی جابجا میشود. مهم ترین ویژگی این محصول:
 • درشب از بیرون دید ندارد
 • نور از پارچه عبور نمیکند
 • زیبایی منحصر به فردی به فضا میدهد

پرده چاپی پانچ هازان کد C0402

280,000 تومان 240,000 تومان
پرده هازان(کتان) چاپی بصورت پانچ شده ارائه شده و دارای قابلیت نصب و شستشوی آسان بدون تغییر رنگ میباشد،همچین این محصول هنگام باز و بست روی چوب پرده به راحتی جابجا میشود. مهم ترین ویژگی این محصول:
 • درشب از بیرون دید ندارد
 • نور از پارچه عبور نمیکند
 • زیبایی منحصر به فردی به فضا میدهد

پرده چاپی پانچ هازان کد C0403

280,000 تومان 240,000 تومان
پرده هازان(کتان) چاپی بصورت پانچ شده ارائه شده و دارای قابلیت نصب و شستشوی آسان بدون تغییر رنگ میباشد،همچین این محصول هنگام باز و بست روی چوب پرده به راحتی جابجا میشود. مهم ترین ویژگی این محصول:
 • درشب از بیرون دید ندارد
 • نور از پارچه عبور نمیکند
 • زیبایی منحصر به فردی به فضا میدهد

پرده چاپی پانچ هازان کد C0407

280,000 تومان 240,000 تومان
پرده هازان(کتان) چاپی بصورت پانچ شده ارائه شده و دارای قابلیت نصب و شستشوی آسان بدون تغییر رنگ میباشد،همچین این محصول هنگام باز و بست روی چوب پرده به راحتی جابجا میشود. مهم ترین ویژگی این محصول:
 • درشب از بیرون دید ندارد
 • نور از پارچه عبور نمیکند
 • زیبایی منحصر به فردی به فضا میدهد

پرده چاپی پانچ هازان کد C0408

280,000 تومان 240,000 تومان
پرده هازان(کتان) چاپی بصورت پانچ شده ارائه شده و دارای قابلیت نصب و شستشوی آسان بدون تغییر رنگ میباشد،همچین این محصول هنگام باز و بست روی چوب پرده به راحتی جابجا میشود. مهم ترین ویژگی این محصول:
 • درشب از بیرون دید ندارد
 • نور از پارچه عبور نمیکند
 • زیبایی منحصر به فردی به فضا میدهد

پرده چاپی پانچ هازان کد C0410

280,000 تومان 240,000 تومان
پرده هازان(کتان) چاپی بصورت پانچ شده ارائه شده و دارای قابلیت نصب و شستشوی آسان بدون تغییر رنگ میباشد،همچین این محصول هنگام باز و بست روی چوب پرده به راحتی جابجا میشود. مهم ترین ویژگی این محصول:
 • درشب از بیرون دید ندارد
 • نور از پارچه عبور نمیکند
 • زیبایی منحصر به فردی به فضا میدهد

پرده چاپی پانچ هازان کد 209

280,000 تومان 240,000 تومان
پرده هازان(کتان) چاپی بصورت پانچ شده ارائه شده و دارای قابلیت نصب و شستشوی آسان بدون تغییر رنگ میباشد،همچین این محصول هنگام باز و بست روی چوب پرده به راحتی جابجا میشود. مهم ترین ویژگی این محصول:
 • درشب از بیرون دید ندارد
 • نور از پارچه عبور نمیکند
 • زیبایی منحصر به فردی به فضا میدهد

پرده چاپی پانچ هازان کد C0374

280,000 تومان 240,000 تومان
پرده هازان(کتان) چاپی بصورت پانچ شده ارائه شده و دارای قابلیت نصب و شستشوی آسان بدون تغییر رنگ میباشد،همچین این محصول هنگام باز و بست روی چوب پرده به راحتی جابجا میشود. مهم ترین ویژگی این محصول:
 • درشب از بیرون دید ندارد
 • نور از پارچه عبور نمیکند
 • زیبایی منحصر به فردی به فضا میدهد